Kraj Vysočina - logo

Vysočina ID

Federace VysocinaID

Vítejte na stránkách federace identit Kraje Vysočina VysocinaID.

Jejím cílem je poskytnout svým členům rámec pro vzájemné využívání identit uživatelů při řízení přístupu k centrálním aplikacím Kraje Vysočina při respektování ochrany osobních údajů. Operátorem federace je Kraj Vysočina.

Federace VysocinaID nabízí tyto výhody:

  • Jedno uživatelské jméno - uživatel používá pouze jedno uživatelské jméno a heslo pro přístup k více aplikacím (jak ve své domovské organizaci, tak do centrálních aplikací Kraje Vysočina)
  • Jednoduchost - správci aplikací neudržují autentizační data uživatelů, ani neprovádí autentizaci
  • Bezpečnost - autentizace uživatele probíhá vždy v kontextu domovské organizace, citlivé autentizační údaje uživatele neopouští domovskou síť
  • Komplexita - federační infrastruktura poskytuje snadný, standardní a bezpečný způsob výměny informací o uživatelích

Struktura

Kraj Vysočina (odbor informatiky) je správcem federace VysocinaID. Koordinuje a řídí provoz a členství ve federaci. Provádí registraci členů, poskytuje podporu a řeší provozní a bezpečnostní incidenty. Členové federace jsou organizace, které prošly procesem registrace (viz Členství). Členské organizace mohou poskytovat data o svých uživatelích (IdP) nebo poskytovat služby a aplikace (SP). V závislosti na tom dělíme jednotlivé komponenty federace na:

  • Identity Provider (IdP) - poskytovatele identit – napojené na uživatelské databáze, provádí autentizaci a poskytují informace o uživatelích
  • Service Provider (SP) - poskytovatele služeb/aplikací – poskytují uživatelům federace online služby a zdroje

Členství

Do federace VysocinaID.cz se mohou zapojit:

  1. příspěvkové organizace Kraje Vysočina – organizace musí být zapsána v Rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
  2. organizace, které spolupracují s Krajem Vysočina – členství organizace ve federaci musí být schváleno vedoucím odboru informatiky

Technologie

Federace VysocinaID je postavena na projektu Shibboleth od konzorcia Shibboleth.

Co je federace identit?

Vysvětlení principu federace identit naleznete na stránkách eduid.cz.

Kontakty

Správa federace: shibboleth@kr-vysocina.cz


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2022 webmaster@kr-vysocina.cz