Kraj Vysočina - logo

Vysočina ID

Identity provider (IdP)

Postup instalace

  1. Nainstalovat a nakonfigurovat Shibboleth IdP v organizaci (https://www.eduid.cz/cs/tech/idp/shibboleth)
  2. Vygenerovat metadata IdP
  3. Provést validaci metadat IdP (EduID validátor)
  4. Zaslat validovaná metadata na shibboleth@kr-vysocina.cz
    (email s metadatay IdP musí být podepsaný kvalifikovaným el. podpisem)

Seznam metadat IdP: https://ds.kr-vysocina.cz/metadata/vysocinaid+idp.xml

Seznam IdP - produkční

Název IdP URL
Discovery service https://ds.kr-vysocina.cz
IDP Kraje Vysočina (NT1) https://sb.kr-vysocina.cz
IDP Kraje Vysočina (EXT1) https://sb2.kr-vysocina.cz
IDP Nemocnice Jihlava, p.o. https://sb.nemji.cz:8443
IDP Nemocnice Třebíč, p.o. https://sb.nem-tr.cz:8443
IDP Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. https://idp.nnm.cz:8443
IDP Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava https://idp.ssptaji.cz:8443

Seznam IdP - testovací

Název IdP URL
Discovery service https://ds-ts.kr-vysocina.cz:8443
IDP Kraje Vysočina (NT1) https://sb-ts.kr-vysocina.cz:8443
IDP Kraje Vysočina (NT2) https://sb2-ts.kr-vysocina.cz:443
IDP Kraje Vysočina (EXT1) https://sb2-ts.kr-vysocina.cz:8445
IDP Nemocnice Jihlava, p.o. https://sb.nemji.cz:8443
IDP Nemocnice Třebíč, p.o. https://sb.nem-tr.cz:8443
IDP Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. https://idp.nnm.cz:8443

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2022 webmaster@kr-vysocina.cz