VYSOČINA ID
Cesta:

Technické informace

Název federace
VysočinaID

ID federace
https://vysocinaid.cz

Metadata federace
IdP: https://ds.kr-vysocina.cz/metadata/vysocinaid+idp.xml
SP: https://ds.kr-vysocina.cz/metadata/vysocinaid+sp.xml

Podpisový certifikát
https://ds.kr-vysocina.cz/metadata/vysocinaid.crt.pem

Ověřování podpisu metadat
Důvod ověřování podpisu metadat a postup jak to provést je popsaný v dokumentaci eduID.

Metadata federace - testovací prostředí
IdP: https://ds-ts.kr-vysocina.cz:8443/metadata/vysocinaid+idp.xml
SP: https://ds-ts.kr-vysocina.cz:8443/metadata/vysocinaid+sp.xml

Schéma federace