Kraj Vysočina - logo

Vysočina ID

Service provider (SP)

Postup instalace

  1. Nainstalovat a nakonfigurovat Shibboleth SP v organizaci
    1. EduID návod (https://www.eduid.cz/cs/tech/sp/shibboleth)
    2. VysočinaID návod (https://vysocinaid.kr-vysocina.cz/files/VysocinaiD_instalace_SP_v5.pdf)
  2. Vygenerovat metadata SP
  3. Provést validaci metadat SP (EduID validátor)
  4. Zaslat validovaná metadata na shibboleth@kr-vysocina.cz
    (email s metadatay SP musí být podepsaný kvalifikovaným el. podpisem)

Seznam metadat SP: https://ds.kr-vysocina.cz/metadata/vysocinaid+sp.xml

Seznam SP - produkční

Název SP URL
Kraj Vysočina - demoWeb https://sb2-sp.kr-vysocina.cz/
Kraj Vysočina - FTAS https://ftas.kr-vysocina.cz/
VYSOČINA TOURISM https://www.vysocina.eu/
ALVAO Helpdesk https://alvao.kr-vysocina.cz/
Společné nákupy https://nakupy.kr-vysocina.cz/
ATTIS https://attis.kr-vysocina.cz/
EMA+ https://emaplus.kr-vysocina.cz/
Portál PO https://portalpo.kr-vysocina.cz/
CROSEUS https://croseus.kr-vysocina.cz/
IDM interní https://idm-int.kr-vysocina.cz/
IDM externí https://idm.kr-vysocina.cz/

Seznam SP - testovací

Název SP URL
Kraj Vysočina - testovací SP https://sb-sp.kr-vysocina.cz/
Alvao TS https://alvaots.kr-vysocina.cz/
Společné nákupy TS https://nakupyts.kr-vysocina.cz/
CROSEUS TS https://croseusts.kr-vysocina.cz/
EMA+ TS https://emaplusts.kr-vysocina.cz/
Moodle TS https://moodlets.kr-vysocina.cz/
Portál PO TS https://portalpo-test.kr-vysocina.cz/

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz