Kraj Vysočina - logo

Vysočina ID

Service provider (SP)

Postup instalace

  1. Nainstalovat a nakonfigurovat Shibboleth SP v organizaci
    1. EduID návod (https://www.eduid.cz/cs/tech/sp/shibboleth)
    2. VysočinaID návod (https://vysocinaid.kr-vysocina.cz/files/VysocinaiD_instalace_SP_v5.pdf)
  2. Vygenerovat metadata SP
  3. Provést validaci metadat SP (EduID validátor)
  4. Zaslat validovaná metadata na shibboleth@kr-vysocina.cz
    (email s metadatay SP musí být podepsaný kvalifikovaným el. podpisem)

Seznam metadat SP: https://ds.kr-vysocina.cz/metadata/vysocinaid+sp.xml

Seznam SP - produkční

Název SP URL
1. Kraj Vysočina - demoWeb https://sb2-sp.kr-vysocina.cz/
2. Kraj Vysočina - FTAS https://ftas.kr-vysocina.cz/
3. VYSOČINA TOURISM https://www.vysocina.eu/
4. ALVAO Helpdesk https://alvao.kr-vysocina.cz/
5. Společné nákupy https://nakupy.kr-vysocina.cz/
6. ATTIS https://attis.kr-vysocina.cz/
7. EMA+ https://emaplus.kr-vysocina.cz/
8. Portál PO https://portalpo.kr-vysocina.cz/
9. CROSEUS https://croseus.kr-vysocina.cz/
10. E-ZAK https://ezak.kr-vysocina.cz/
11. Moodle https://skoleni.kr-vysocina.cz/
12. IDM interní https://idm-int.kr-vysocina.cz/
13. IDM externí https://idm.kr-vysocina.cz/
14. ODA Sony https://oda.kr-vysocina.cz/
15. IoT https://iot.kr-vysocina.cz/
16. T-WIST https://gispbox.kr-vysocina.cz/
17. Portál NO http://portalno.kr-vysocina.cz/
18. Portál územního plánování obcí kraje Vysočina http://pupo.kr-vysocina.cz/
19. Kevis externí https://kevis.kr-vysocina.cz/
20. Kevis interní https://kevis-int.kr-vysocina.cz/

Seznam SP - testovací

Název SP URL
1. Kraj Vysočina - testovací SP https://sb-sp.kr-vysocina.cz/
2. Alvao TS https://alvaots.kr-vysocina.cz/
3. Společné nákupy TS https://nakupyts.kr-vysocina.cz/
4. CROSEUS TS https://croseusts.kr-vysocina.cz/
5. EMA+ TS https://emaplusts.kr-vysocina.cz/
6. Moodle TS https://moodlets.kr-vysocina.cz/
7. E-ZAK TS https://vysocinatest.qcm.cz/
8. Portál územního plánování obcí kraje Vysočina TS https://tsgispapl.kr-vysocina.cz/pupo/
9. Portál PO TS https://portalpo-test.kr-vysocina.cz/
10. IDM interní TS https://idmtest-int.kr-vysocina.cz/
11. IDM externí TS https://idmtest2.kr-vysocina.cz/
12. ArcGIS TS https://mapy.kr-vysocina.cz/pfa_ts/
13. IoT TS https://vysocina.flowbox.cz/
14. T-WIST TS https://tsgispbox.kr-vysocina.cz/

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2022 webmaster@kr-vysocina.cz